Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw: obsługi rejestru REGON w Wydziale Rejestrów

16.12.2021

Liczba stanowisk: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

  • Prowadzi prace związane z rejestracją wniosków podmiotów gospodarki narodowej, w tym:
  • rejestruje wnioski składane na formularzach o wpis, zmianę lub skreślenie podmiotów
  • analizuje i weryfikuje elektroniczne wnioski pochodzące z baz: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Sądowego-Krajowej Ewidencji Podatników, Systemu Informacji Oświatowej
  • wydaje zaświadczenia o nadanych numerach identyfikacyjnych REGON
  • przygotowuje dokumentację REGON do archiwum zakładowego
  • Współpracuje z organami rejestrowymi w zakresie doskonalenia współdziałania systemu rejestrów urzędowych, w tym:
  • udziela pomocy merytorycznej w zakresie stosowania statystycznych klasyfikacji i nomenklatur

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 16.12.2021 06:34
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:24
Sprawdź historię zmian
Do góry