Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Specjalista do spraw: analiz kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia

30.08.2021

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

  • Opracowuje informacje w zakresie wykorzystania etatów, sporządza informacje, analizy i sprawozdania o stanie kadr
  • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie Statystyki Publicznej „SOFTUS”
  • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu
  • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy oraz ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z jego trwania osób zatrudnionych w urzędzie
  • Prowadzi sprawy związane z dokumentacją pracowniczą pracowników urzędu

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 30.08.2021 07:09
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:23
Sprawdź historię zmian
Do góry