Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Referent do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia

24.03.2023

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

  • Prowadzi sprawy pracownicze związane z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy oraz inne wynikające ze stosunku pracy, w tym ustala składniki wynagrodzenia i inne świadczenia płacowe, przygotowuje świadectwa pracy, realizuje zadania pracodawcy w zakresie medycyny pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi akta osobowe oraz związane z udzielaniem przez pracodawcę zgody na dodatkowe zatrudnienie, udziela informacji i wyjaśnień interesantom w sprawach związanych ze stosunkiem pracy lub w sprawach ze stosunku pracy byłych pracowników Urzędu, przygotowuje projekty stanowisk Dyrektora Urzędu w sprawach spornych z zakresu spraw pracowniczych, ewidencjonuje, weryfikuje czas pracy i absencję pracowników, obsługuje moduł kadrowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego QNT, przyjmuje i weryfikuje wnioski od pracowników w sprawie zakupu okularów, współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Ekonomicznym oraz samodzielnym stanowiskiem pracy ds. BHP
  • Uczestniczy w przygotowaniu umów zleceń dla rzeczoznawców
  • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń
  • Archiwizuje dokumenty kadrowe
  • Bierze udział w realizacji spisów powszechnych oraz badań prowadzonych na zlecenie

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 24.03.2023 00:01
Sprawdź historię zmian
Do góry