Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista Do spraw: socjalnych w Wydziale Kadr i Szkolenia

17.03.2021

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi sprawy socjalne związane z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu, w tym:
 • nalicza odpis na ZFŚS, przygotowuje miesięczne zestawienia dla Wydziału Ekonomicznego,
 • przygotowuje roczny plan wydatków we współpracy z komisją socjalną,
 • ustala uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej przez pracowników i emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin,
 • organizuje pomoc rzeczową i finansową,
 • organizuje działalność sportowo-rekreacyjną (wycieczki, rajdy, turnieje sportowe) oraz kulturalno-oświatową,
 • prowadzi ewidencję wydatków z funduszu socjalnego oraz na bieżąco monitoruje wydatki,
 • przygotowuje dokumentację związaną z wydatkowaniem środków funduszu,
 • współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym w zakresie analizy zaangażowania środków funduszu socjalnego,
 • współpracuje z kontrahentami świadczącymi usługi (wycieczki, imprezy, karnety).
 • Uczestniczy w pracach komisji socjalnej, w tym:
 • współpracuje z komisją w obszarze opracowania kierunków działania oraz ustalenia preliminarza wydatków na cele socjalne,
 • organizuje spotkania komisji.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Alicja Kozłowska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 17.03.2021 06:59
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:21
Sprawdź historię zmian
Do góry