Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw: księgowości w Wydziale Ekonomicznym

08.07.2021

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi obsługę księgowo - kasową Urzędu, w tym:
 • rejestruje dowody księgowe w programie księgowym,
 • prowadzi ewidencję operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
 • sporządza wewnętrzne dowody księgowe,
 • prowadzi rejestr zakupu i sprzedaży, sporządza deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz odprowadza podatek VAT do Urzędu Skarbowego,
 • analizuje i windykuje należności, monitoruje terminy płatności, nalicza odsetki za zwłokę, sporządza noty odsetkowe, potwierdzenia sald,
 • sporządza wydruki ksiąg rachunkowych,
 • przeprowadza i rozlicza inwentaryzację składników aktywów i pasywów,
 • rozlicza koszty wyjazdów służbowych pracowników.
 • Analizuje prawidłowość i realność zapisów księgowych i sald.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe (sprawozdania, raporty, bilanse) i opracowuje informacje z wykonania budżetu.
 • Analizuje i monitoruje prawidłowość realizacji dochodów i wydatków jednostki, w tym:
 • dokonuje bieżącej analizy wykorzystania środków przewidzianych w budżecie i innych będących w dyspozycji,
 • sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki finansowe, analizuje zapotrzebowane, posiadane i przewidziane do wydatkowania środki finansowe, dokonuje aktualizacji zapotrzebowania.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 08.07.2021 06:00
Sprawdź historię zmian
Do góry