Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia

18.01.2021

Liczba stanowisk: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

  • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy oraz ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z jego trwania osób zatrudnionych w urzędzie.
  • Prowadzi sprawy związane z dokumentacją pracowniczą pracowników urzędu.
  • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie
  • Statystyki Publicznej „SOFTUS”.
  • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu.
  • Przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 18.01.2021 06:40
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:20
Sprawdź historię zmian
Do góry