Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rzemieślnik specjalista w Oddziale w Ciechanowie – 1 etat (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

03.07.2024

Urząd Statystyczny w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko:

RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA
w Oddziale w Ciechanowie – 1 etat


Zapewniamy:
 • umowę o pracę i status pracownika państwowego
 • stabilne warunki pracy
 • stałe wynagrodzenie
 • dodatek za wysługę lat
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • pakiet socjalny
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne
Zakres zadań:
 • Prowadzenie obsługi administracyjnej, w tym:
 • prowadzenie spraw administracyjno-technicznych związanych z eksploatacją i konserwacją obiektów 
 • i majątku trwałego,
 • planowanie, składanie zapotrzebowań, ewidencjonowanie przyjętych i wydanych materiałów, sprzętu i przedmiotów nietrwałych,
 • analizowanie potrzeb, zgłaszanie propozycji do projektu planu inwestycji Urzędu w zakresie niezbędnych remontów, napraw i konserwacji,
 • kontrola pracy zewnętrznej firmy sprzątającej,
 • współpraca z komórką organizacyjną Urzędu właściwą w sprawach administracyjno-technicznych.
 • Wykonywanie prac o charakterze konserwacyjno-technicznym (np. bieżące usuwanie przecieków, wymiana uszczelek, udrażnianie i konserwacja instalacji deszczowej itp.).
 • Zapewnienie ciągłości ochrony fizycznej, w tym organizowanie i kontrola pracy dozorców, sporządzanie grafików i rozliczanie ich czasu pracy. 
 • Wykonywanie prac transportowych w zakresie przemieszczania mebli, materiałów biurowych i technicznych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia: minimum zasadniczego
 • trzyletniego okresu pracy zawodowej potwierdzonego dokumentami (pożądane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku tj. w obszarze obsługi administracyjno-gospodarczej)
 • znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • sprawności psychoruchowej – praca związana z wysiłkiem fizycznym (prace transportowe) oraz praca na wysokości powyżej 1 m
 • rzetelności i terminowości
 • umiejętności efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
 • umiejętności organizacji pracy własnej 

Mile widziane posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego G1 i G2 w zakresie eksploatacji.

Wymagane dokumenty:
 • CV
 • list motywacyjny/podanie o przyjęcie do pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż/lata pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie 
 • o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, itp.)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów 
 • w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy osób urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji; brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze

Oferty prosimy przesłać do 10.07.2024 r. na adres:

kadryuswaw@stat.gov.pl

lub
Urząd Statystyczny w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Nadrzeczna 1, 06-400 Ciechanów

Decyduje data dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu 
(osobiście lub mailowo). 

Dodatkowe informacje:
Proponowane wynagrodzenie: 4870 zł brutto + dodatek stażowy.

Zapraszamy do kontaktu: 22 464 21 84 lub 22 464 22 58 lub 23 672 37 89

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.


Podmiot publikujący: US Warszawa
Autor informacji: Dominika Woźniak - Kaliszewska
Publikujący informację: Magdalena Bzymek
Publikacja informacji: 03.07.2024 10:55
Sprawdź historię zmian
Do góry