Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rzemieślnik specjalista (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

16.02.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku:

RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA -  1 etat

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie

ul. Nadrzeczna 1, 06-400 Ciechanów

Kogo poszukujemy?

Pracownika, który zapewni jednocześnie obsługę administracyjną oddziału oraz wykona drobne prace konserwacyjno-techniczne

Zapewniamy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i status pracownika państwowego,
 • stabilne warunki pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne.

Zakres zadań:

1. Prowadzenie obsługi administracyjnej, w tym:

 • prowadzenie spraw administracyjno-technicznych związanych z eksploatacją i konserwacją obiektów i majątku trwałego,
 • planowanie, składanie zapotrzebowań, ewidencjonowanie przyjętych i wydanych materiałów, sprzętu i przedmiotów nietrwałych,
 • analizowanie potrzeb, zgłaszanie propozycji do projektu planu inwestycji Urzędu w zakresie niezbędnych remontów, napraw i konserwacji,
 • organizowanie i kontrola pracy zespołu sprzątającego,
 • współpraca z Wydziałem Administracyjnym Urzędu.

2. Wykonywanie prac o charakterze konserwacyjno-technicznym (np. bieżące usuwanie przecieków, wymiana uszczelek, przegląd i uzupełnianie oświetlenia, udrażnianie i konserwacja instalacji deszczowej itp.).

3. Zapewnienie ochrony fizycznej, w tym organizowanie i kontrola pracy dozorców, sporządzanie grafików i rozliczanie ich czasu pracy.

4. Utrzymanie czystości na terenie posesji – wykonywanie prac porządkowych polegających na utrzymaniu w bezpiecznym stanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych na terenie Urzędu (zamiatanie, odśnieżanie itp.).

5. Wykonywanie prac transportowych w zakresie przemieszczania mebli, materiałów biurowych i technicznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego,
 • trzyletniego stażu pracy na podobnym stanowisku (w obszarze obsługi administracyjno-gospodarczej),
 • znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • sprawności psychoruchowej – praca związana z wysiłkiem fizycznym (prace transportowe) oraz praca na wysokości powyżej 1 m,  
 • rzetelności i terminowości,
 • umiejętności efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
 • umiejętności organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji na stanowisku rzemieślnik specjalista. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

Dokumenty prosimy składać do 24 lutego 2022 r.:

 • drogą elektroniczną na adres:  
 • lub za pomocą operatora pocztowego wysyłając na adres: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje:

Proponowane wynagrodzenie: 3010 zł brutto + dodatek stażowy

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Zapraszamy do kontaktu: 22 464 22 56


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 16.02.2022 13:30
Sprawdź historię zmian
Do góry