Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierowca (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

22.02.2024

Kogo poszukujemy?

Pracownika, który oprócz wykonywania prac transportowych będzie zajmował się obsługą i konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV oraz realizował prace gospodarcze polegające na konserwacji i drobnych naprawach wyposażenia biurowego i infrastruktury technicznej.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • ruchomy czas pracy,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • wykonanie badań diagnostycznych (psychotechnika – testy sprawności psychoruchowej),
 • pakiet socjalny

Zakres zadań:

 • Realizacja potrzeb Urzędu w zakresie transportu, w tym:
 • kierowanie pojazdem służbowym o masie całkowitej do 3,5 tony (dostawczym, osobowym),
 • dokonywanie codziennej obsługi technicznej samochodu (zgodnie z instrukcją fabryczną danej marki),
 • bieżące wypełnianie kart drogowych i innej niezbędnej dokumentacji,
 • przestrzeganie obowiązujących norm zużycia paliwa,
 • dbanie o czystość pojazdu,
 • przewóz osób,
 • wykonywanie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
 • dostarczenie przewożonych materiałów do odbiorcy,
 • Wykonywanie prac konserwacyjno-technicznych, w tym:
 • bieżące przeglądy, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV,
 • naprawy i konserwacje wyposażenia biurowego,
 • Wykonywanie prac transportowych w zakresie przemieszczenia mebli, materiałów biurowych
  i technicznych.

Z tytułu wykonywania ww. obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie,
tj. samochód, wyposażenie i paliwo.


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego o profilu technicznym,
 • znajomości przepisów o czasie pracy kierowców oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomości budowy i kontroli stanu technicznego samochodu,
 • podstawowej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • czynnego prawa jazdy kat. B,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w kierowaniu pojazdami/na stanowisku kierowcy,
 • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV,
 • sumienności i odpowiedzialności,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B,
 • kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń
  i instalacji elektrycznych do 1 kV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji.
  Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

 

Oferty prosimy przesłać do 29.02.2024 r. na adres:

lub

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

Decyduje data dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu (osobiście lub mailowo).
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie
lub poprzez e-mail.


Dodatkowe informacje:

Proponowane wynagrodzenie: 4500,00 zł brutto + dodatek stażowy

Zapraszamy do kontaktu: 22 464 21 84


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 22.02.2024 00:01
Sprawdź historię zmian
Do góry