Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Inspektor Do spraw: obsługi administracyjnej w Oddziale w Ciechanowie

26.10.2021

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: ul. Nadrzeczna 1 06-400 Ciechanów

Osoba na tym stanowisku:

  • Prowadzi obsługę administracyjną Oddziału, w tym:
  • prowadzi sprawy administracyjno-techniczne związane z eksploatacją i konserwacją obiektów i majątku trwałego,
  • planuje, składa zapotrzebowania, ewidencjonuje przyjęte i wydane materiały, sprzęt i przedmioty nietrwałe,
  • analizuje potrzeby, zgłasza propozycje do projektu planu inwestycji Urzędu w zakresie niezbędnych remontów, napraw i konserwacji,
  • organizuje i kontroluje pracę zespołu sprzątającego,
  • dokonuje wstępnej weryfikacji poprawności faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych,
  • współpracuje z Wydziałem Administracyjnym Urzędu.
  • Zapewnia ochronę fizyczną Oddziału: organizuje i kontroluje pracę dozorców, sporządza grafiki oraz rozlicza czas pracy dozorców.
  • Monitoruje prace zewnętrznych wykonawców robót budowlanych i usług konserwacyjno-naprawczych, kontroluje terminowość i prawidłowość wykonywanych prac oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 26.10.2021 06:00
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:23
Sprawdź historię zmian
Do góry