Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Inspektor Do spraw: analiz kadrowych i kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia

01.02.2022

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

  • Analizuje dane z zakresu właściwości wydziału, w szczególności dotyczące zatrudnienia i wynagradzania pracowników Urzędu oraz przygotowuje zestawienia i sprawozdania dotyczące zadań realizowanych w wydziale, w tym sprawozdania: Szefa Służby Cywilnej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON.
  • Prowadzi sprawy pracownicze związane z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy oraz inne wynikające ze stosunku pracy, w tym ustala składniki wynagrodzenia i inne świadczenia płacowe, przygotowuje świadectwa pracy, realizuje zadania pracodawcy w zakresie medycyny pracy i ubezpieczeń społecznych, ewidencjonuje czas pracy i absencję, prowadzi akta osobowe oraz związane z udzieleniem przez pracodawcę zgody na dodatkowe zatrudnienie.
  • Obsługuje moduł kadrowo-płacowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
  • Przygotowuje notatki kadrowe, zaświadczenia dotyczące zatrudnienia lub przebiegu służby, opinie i analizy w zakresie obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy i stosunków służbowych, projekty decyzji i rozstrzygnięć dotyczących prowadzonych spraw.
  • Przyjmuje interesantów oraz udziela informacji, wyjaśnień w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Realizuje sprawy ze stosunków pracy byłych pracowników Urzędu oraz ze stosunków służbowych osób w przeszłości realizujących zadania lub pełniących służbę w Urzędzie Statystycznym.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 01.02.2022 06:44
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:25
Sprawdź historię zmian
Do góry