Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Elektryk - zastępstwo (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

06.02.2023

Jesteśmy urzędem administracji rządowej. Naszym zadaniem jest wykonywanie prac na rzecz statystyki publicznej, w tym m.in. organizowanie i przeprowadzanie badań statystycznych. Od wielu lat na terenie województwa mazowieckiego realizujemy badania ankietowe za pośrednictwem ankieterów statystycznych. Aktywny udział społeczeństwa w badaniach wpływa na nasze życie i otoczenie. Jeżeli interesujesz się problematyką społeczną, ekonomiczną i gospodarczą, a ponadto lubisz pracować z ludźmi - zapraszamy do współpracy. Zatrudniamy około 430 pracowników, w tym ponad 100 ankieterów. Naszym pracownikom oferujemy przejrzyste zasady zatrudniania i wynagradzania. Zapewniamy ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy. 

Urząd Statystyczny w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko:

ELEKTRYK - ZASTĘPSTWO

1 etat

 

Kogo poszukujemy?

Pracownika, który na zastępstwo będzie realizował:

 • drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV,
 • prace gospodarcze polegające na drobnych naprawach infrastruktury technicznej,
 • naprawy i konserwacje wyposażenia biurowego,
 • przenoszenie towarów i sprzętów.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na zastępstwo pełny etat i status pracownika państwowego,
 • stałe wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • ruchomy czas pracy,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • pakiet socjalny - wczasy pod gruszą dla pracownika i dzieci, karta FitProfit zapewniająca dostęp do obiektów sportowych, miejsce postojowe dla samochodu lub roweru, dofinansowania do kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • możliwość: skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej, wolontariat pracowniczy, zakupu gotowych posiłków na miejscu w Urzędzie dostarczanych przez firmę cateringową.

Zakres zadań:

 • realizacja działań o charakterze technicznym i gospodarczym, w tym:

- naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV,
- drobne naprawy i konserwacje elementów infrastruktury i wyposażenia biurowego,
- praca na wysokości powyżej 3 metrów,
- okazjonalne przenoszenie towarów i mebli.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego technicznego,
 • trzyletniego stażu pracy na podobnym stanowisku (w obszarze obsługi technicznej),
 • posiadania uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV,
 • podstawowej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • rzetelności i terminowości,
 • umiejętności organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji na stanowisku elektryk. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV.

Oferty prosimy przesłać do 15 lutego 2023 r. na adres:


lub za pomocą operatora pocztowego

Urząd Statystyczny w Warszawie,
 ul. 1 Sierpnia 21,
02-134 Warszawa,

Zapraszamy do kontaktu: 22 464 21 84

 

Decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty osobiście bądź e-mailowo.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 06.02.2023 10:27
Sprawdź historię zmian
Do góry