Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dozorca na terenie Oddziału w Ciechanowie – 1 etat (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

07.06.2023

Urząd Statystyczny w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko:

 DOZORCA  

na terenie Oddziału w Ciechanowie – 1 etat

Zapewniamy:

 • umowę o pracę pełny etat i status pracownika państwowego,
 • stabilne warunki pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwości dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

Ochronę i nadzór nad bezpieczeństwem siedziby Oddziału Urzędu Statystycznego w Ciechanowie, w tym:

 • pełnienie dyżurów w sposób zapewniający skuteczny poziom i ochronę mienia Oddziału przed włamaniem, kradzieżą i inną szkodą,
 • dokonywanie cyklicznych obchodów sprawdzających w obiekcie i jego otoczeniu, ewidencjonowanie informacji o przebiegu dyżuru, w tym o godzinach odbytych obchodów,
 • bieżące monitorowanie stanu obiektu i pomieszczeń,
 • zamykanie drzwi wejściowych do budynku oraz bram wjazdowych na posesję Urzędu, obsługa systemu alarmowego,
 • prowadzenie rejestru wydawanych i odbieranych kluczy do pomieszczeń.
 • kontrolowanie zgodności nazwisk pracowników przebywających w obiekcie po godzinach pracy z wykazem osób pracujących po godzinach (zatwierdzonym przez kierownika oddziału),
 • powiadamianie właściwych służb miejskich oraz kierownika Oddziału w przypadku zaistnienia wydarzeń zagrażających bezpieczeństwu chronionego obiektu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia:  minimum podstawowego,
 • motywacji do pracy,
 • umiejętności efektywnej organizacji pracy,
 • komunikatywności.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji na stanowisku dozorca. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

 

Oferty: CV, list motywacyjny z oświadczeniem* zamieszczonym poniżej prosimy przesłać do 16 czerwca 2023 r. na adres:  

lub

Urząd Statystyczny w Warszawie
Oddział w Ciechanowie,
ul. Nadrzeczna 1, 06-400 Ciechanów


Decyduje wpływ aplikacji do Urzędu składanych osobiście lub e-mailowo. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.

Dodatkowe informacje:

Proponowane wynagrodzenie: 3 763 zł brutto + dodatek stażowy

Zapraszamy do kontaktu: 22 464 21 84


* Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 07.06.2023 13:11
Sprawdź historię zmian
Do góry