Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter na terenie Warszawy * - 2 etaty (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

13.04.2023

Urząd Statystyczny w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko:

ANKIETER

na terenie Warszawy * - 2 etaty


Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat i status pracownika państwowego,
 • stabilne warunki pracy,
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwości dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Zakres zadań:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami oraz notowań cen w placówkach handlowych i usługowych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • komputerowa (z wykorzystaniem urządzeń mobilnych) rejestracja wypełnionych ankiet.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego,
 • dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjności i mobilności,
 • predyspozycji do pracy ankieterskiej, w szczególności:
 • umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • pozytywnego podejścia do klienta,
 • rzetelności i terminowości,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • taktu i zachowania poufności.

*pracodawca zastrzega możliwość powierzenia części realizowanych ankiet także w powiatach ościennych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.
 •  

Oferty prosimy przesłać do 21.04.2023 r. na adres:

lub

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

 

Dodatkowe informacje:

Proponowane wynagrodzenie: 3 763,50zł brutto + dodatek stażowy

Zapraszamy do kontaktu22 464 21 84

Decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty osobiście bądź e-mailowo. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 13.04.2023 10:17
Sprawdź historię zmian
Do góry