Ogłoszenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
550237137-N-2020
„Adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kościanie z al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w Lesznie”) 25.11.2020
608411-N-2020
„Adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kościanie z al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w Lesznie”) 10.11.2020 18.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 18.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 23.11.2020
602346-N-2020
"Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu”, część II – pomieszczenia na 2 piętrze budynku 30.10.2020 16.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.10.2020
Odpowiedzi na zapytanie – 1 09.11.2020
Odpowiedzi na zapytanie – 2 09.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 16.11.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23.11.2020
590042-N-2020
„Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu”, część I – pomieszczenia na parterze i 1 piętrze budynku. 29.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 14.10.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23.10.2020
2020/S 187-449380
Dostawa sprzętu komputerowego 25.09.2020 08.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia do SIWZ 28.09.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie PDF) – wersja zmieniona w dniu 28.09.2020 28.09.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie DOC) – wersja zmieniona w dniu 28.09.2020 28.09.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy zmieniony w dniu 28.09.2020 28.09.2020
Odpowiedzi na pytania 30.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 08.10.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla I części zamówienia 20.10.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla II i III części zamówienia 22.10.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla IV części zamówienia 27.10.2020
586651-N-2020
Adaptacja pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie 23.09.2020 09.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.09.2020
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 23.09.2020
Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia 23.09.2020
Załącznik 3 - Projekt budowlany - branża budowlana 23.09.2020
Załącznik 4 - Projekt budowlany - branża sanitarna 23.09.2020
Załącznik 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - branża budowlana 23.09.2020
Załącznik 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - branża sanitarna 23.09.2020
Załącznik 7 - Przedmiar robót - branża budowlana 23.09.2020
Załącznik 8 - Przedmiar robót - branża sanitarna 23.09.2020
Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 23.09.2020
Załącznik 10 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 23.09.2020
Załącznik 11 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 23.09.2020
Załącznik 12 - Wzór umowy 23.09.2020
Załącznik 13 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 23.09.2020
Załącznik 14 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 23.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 09.10.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13.10.2020
562629-N-2020
Dostawa sprzętu komputerowego 20.07.2020 28.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.07.2020
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 20.07.2020
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 20.07.2020
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 20.07.2020
Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.07.2020
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 20.07.2020
Załącznik 6 - Wzór umowy 20.07.2020
Załącznik 7 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 20.07.2020
Załącznik 8 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 20.07.2020
Odpowiedzi na pytania 22.07.2020
Informacja z otwarcia ofert 28.07.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11.08.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Autor najnowszej informacji: Renata Rybak
Publikujący najnowszą informację: Krzysztof Toboła
Publikacja najnowszej informacji: 25.11.2020 11:11
Sprawdź historię zmian
Do góry