Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy specjalista ds. monitorowania i analiz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz upowszechniania informacji statystycznych w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych

05.11.2021

Starszy specjalista ds. monitorowania i analiz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz upowszechniania informacji statystycznych

w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Opolu

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu:  1/1

Miejsce pracy: Opole, ul. Kołłątaja 5B

Osoba na tym stanowisku zajmuje się:

  • dokonywaniem analizy zjawisk w przekrojach terytorialnych uwzględniających sytuację społeczną i gospodarczą;
  • prowadzeniem prac  związanych z przygotowaniem kompleksowych opracowań analitycznych;
  • realizacją prac redakcyjnych związanych z opracowywaniem materiałów statystycznych takich jak: wykonywanie wykresów, map, kartogramów, skład komputerowy oraz kontrola formalna opracowania;
  • opracowywaniem  zbiorczych informacji statystycznych (m.in. biuletyny, roczniki, raporty);
  • poszukiwaniem nowych sposobów przedstawiania wyników badań statystycznych oraz metod graficznej prezentacji danych;
  • wykonywaniem prac  związanych z promocją wydawnictw statystycznych.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Opolu
Publikujący informację: Magdalena Matyszok
Publikacja informacji: 05.11.2021 00:00
Sprawdź historię zmian
Do góry