Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rzemieślnik wykwalifikowany w Wydziale Administracyjnym

04.10.2022

Urząd Statystyczny w Opolu zatrudni osobę na stanowisko:

Rzemieślnik wykwalifikowany (poza korpusem służby cywilnej)

Wymiar etatu:  praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Liczba miejsc pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Ogólny zakres obowiązków:

1.  Prace remontowo-konserwacyjne w obiektach.

2.  Naprawa i konserwacja mebli, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu biurowego.

3.  Bieżący przegląd instalacji, usuwanie awarii.

4.  Dbałość o stan techniczny samochodów, sprzętu mechanicznego i urządzeń.

5.  Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, realizacja zamówień – praca w charakterze kierowcy.

6.  Otwieranie i zamykanie budynków Urzędu, kontrola wydawania kluczy.

7.  Obsługą przesyłek pocztowych Urzędu.

8.  Praca na wysokościach powyżej 3 m.

9.  Wyjazdy w delegacje służbowe.


Wymagania niezbędne:

1.  Wykształcenie zasadnicze (zawodowe).

2.  Obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu serwisowego (m.in.: wiertarki, wkrętarki, kosiarki).

3.  Prawo jazdy kategorii B.


Wymagania dodatkowe:

1.  Świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia SEP do 1 kv.

2.  Umiejętności np. malarskie, budowlane lub ślusarskie, mile widziane wykształcenie w tych kierunkach.

3.  Umiejętność dobrej organizacji pracy i odpowiedzialność.

4.  Wysoka kultura osobista.


Oferujemy:

1.  Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

2.  Stałe wynagrodzenie w kwocie ok. 3.500 brutto + dodatek za wysługę lat.

3.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4.  Pakiet socjalny.

5.  Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny.

6.  Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie.

7.  Przeszkolenie i wsparcie merytoryczne.

8.  Możliwości dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

- CV (życiorys z przebiegiem pracy zawodowej),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (RODO),

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

- kserokopia prawa jazdy kategorii B.


Formy i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. drogą zwykłą pisemną (pocztą tradycyjną albo osobiście - na adres: Urząd Statystyczny, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole)

lub

2. elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP Urzędu, tj.: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/cs2d75bj8v.


Termin składania dokumentów:  do dnia 17.10.2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje - w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej - data stempla pocztowego, w razie osobistego złożenia – data wpływu do Urzędu, a przy złożeniu elektronicznym - data wysłania.


Inne informacje:

Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, konieczność opatrzenia CV (życiorysu) i oświadczenia (RODO) własnoręcznym podpisem oraz aktualną datą, a w przypadku składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną (przez ePUAP) zaopatrzeniu wymienionych wyżej pism kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.


Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


W sprawie pytań związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy oraz zakresem obowiązków można kontaktować się z Panią Dorotą Sobczak, kierownikiem Wydziału Administracyjnego, tel. 510-993-212.
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Justyna Kozłowska
Publikujący informację: kozlowskaj
Wytworzenie informacji: 04.10.2022
Publikacja informacji: 04.10.2022 10:30
Aktualizacja informacji: 04.10.2022 14:08
Sprawdź historię zmian
Do góry