Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

portier w Wydziale Administracyjnym

15.01.2024

Portier w Wydziale Administracyjnym

Urząd Statystyczny w Opolu zatrudni osobę na stanowisko:

Portier (poza korpusem służby cywilnej)

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Liczba miejsc pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres wymagań na danym stanowisku pracy:

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

wykształcenie: podstawowe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 • punktualność;
 • odpowiedzialność;
 • uczciwość.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- otwieranie budynków Urzędu;

- wydawanie kluczy do pomieszczeń;

- rejestrowanie osób wchodzących na teren Urzędu;

- obsługa centrali telefonicznej;

- obsługa monitoringu CCTV;

- sprawowanie opieki nad obiektem;

- proste prace naprawcze i konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz obiektu;

- dbanie o czystość i porządek na zewnątrz obiektu, w tym odśnieżanie w okresie zimowym;

- obsługa i utrzymanie w należytym stanie sprzętu technicznego, wykorzystywanego do pracy;

- dbałość o pozytywny wizerunek Urzędu.

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu (pierwsza umowa na czas określony: 4 miesiące).
 2. Stałe wynagrodzenie zasadnicze 2.126 zł + dodatek za wysługę lat.
 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 4. Korzystanie z ZFŚS.
 5. Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny.
 6. Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie przez pracownika i członków rodziny.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV (bez zdjęcia);
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 • informacja dla osób uczestniczących w naborze na wolne stanowisko (RODO);
 • oświadczenie dla kandydatek/kandydatów dotyczące lustracji (dotyczy jedynie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • osobiście (w godzinach 7:30-14:30) lub pocztą: zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „oferta dotyczy stanowiska pracy portiera w Wydziale Administracyjnym"

        na adres: Urząd Statystyczny ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B 45-064 Opole

 • przez ePUAP Urzędu

do dnia 31.01.2024r. (liczy się data osobistego dostarczenia do urzędu, data stempla pocztowego lub data przesłania przez ePUAP).

W sprawie pytań związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy oraz zakresem obowiązków można kontaktować się z Panią Lidią Litwinowicz, tel. 515-135-445 (w dn. 15-18.01.2024 r.) , od 22 stycznia br. z Panem Romanem Golasikiem, kierownikiem Wydziału Administracyjnego, tel. 510-993-202. W sprawach kadrowych kontakt z Panią Justyną Kopystyńską, kierownikiem Wydziału Kadr i Szkolenia tel. 795-993-213.

 

Do naboru zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Warunki Dostępności  Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest w budynku siedziby Urzędu (przy ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole) na parterze. Pełne informacje na temat dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują pod linkiem:  Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Statystyczny
w Opolu / Dostępność Plus

 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Opolu
Autor informacji: Justyna Kozłowska
Publikujący informację: kozlowskaj
Wytworzenie informacji: 15.01.2024
Publikacja informacji: 15.01.2024 14:42
Aktualizacja informacji: 15.01.2024 14:42
Sprawdź historię zmian
Do góry