Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ekspert w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

05.01.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


ekspert
w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
Ilość etatów: 2

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Statystyczny w Opolu


OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych oraz wdrożeniowych na potrzeby realizacji badań zróżnicowania poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego i lokalnego.
 •  Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych, prowadzenie studiów porównawczych i retrospektywnych uwzględniających potrzeby polityki spójności.
 • Koordynacja i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem kompleksowych opracowań analitycznych.
 • Współpraca z głównymi użytkownikami informacji statystycznych i środowiskiem naukowym.
 • Analiza doświadczeń, rozwoju metodologii i publikacji na świecie, opracowywanie materiałów analitycznych i reprezentowanie urzędu na konferencjach naukowych i branżowych. 

ZAKRES WYMAGAŃ NA DANYM STANOWISKU PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczno-statystycznych
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lat doświadczenia w pracy w obszarze
 • Znajomość programów wspomagających analizy statystyczne (np. Statistica, SPSS)
 • Komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna
 • Wiedza z  zakresu statystyki i ekonomii
 • Myślenie analityczne
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badan statystycznych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Znajomość przepisów regulujących działalność Urzędu
 • Dobra znajomość języka angielskiego


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • systematyczność, dokładność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys i list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego/stażu pracy


POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie innych wymagań, jak np. certyfikat lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie, wykaz publikacji lub kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek naukowy (publikacyjny), certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające znajomość programów z wymagań niezbędnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
  45-064 Opole

INNE INFORMACJE:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty można również składać w formie elektronicznej na adres: . Tel. kontaktowy: 77 423 01 10 (11) wew. 23 lub 795 993 213


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Matyszok (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 05.01.2018 09:43
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 14:59
Sprawdź historię zmian
Do góry