Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (Opole)

11.08.2023

Urząd Statystyczny w Opolu
zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko:

ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

Wymiar czasu pracy: 1
Ilość etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: w obszarze województwa opolskiego, a w szczególności miasta Opola

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego;
 • co najmniej 2 letniego ogólnego stażu pracy (doświadczenia zawodowego);
 • umiejętności obsługi komputera; 
 • prawa jazdy kat. B oraz  samochodu i gotowości wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

oraz dodatkowo:

 • łatwości nawiązywania kontaktów i zaangażowania w pracę;
 • rzetelności i odpowiedzialności;
 • wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności podejmowania decyzji i organizacji pracy własnej; 
 • umiejętności prowadzenia rozmów w stresowych sytuacjach;
 • odporności psychicznej;
 • dokładności i terminowości,
 • dobrej organizacja pracy własnej.

Zakres zadań:

 • prowadzenie wywiadów osobistych w oparciu o ankietę drukowaną (PAPI);
 • prowadzenie wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym (CAPI);
 • prowadzenie wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI);
 • opracowywanie zebranych danych;
 • rejestracja zebranych danych na komputerze.

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w zadaniowym systemie czasu pracy;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 600,00 zł + należne dodatki (za wysługę lat i premia);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • pakiet socjalny;
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika
  i członków rodziny;
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie;
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne.

Do naboru zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV (bez zdjęcia);
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (np. świadectw pracy);
 • informacja dla osób uczestniczących w naborze na wolne stanowisko (RODO);
 • oświadczenie dla kandydatek/kandydatów urodzonych przed 01.08.1972 r.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • osobiście (w godzinach 7:30-14:30/pocztą – w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „oferta dotyczy stanowiska pracy ankietera (m.in. miasto Opole)”

na adres:

Urząd Statystyczny

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B

45-064 Opole


 • przez ePUAP Urzędu

do dnia 01.09.2023 r. (liczy się data osobistego dostarczenia do urzędu, data stempla pocztowego lub data przesłania przez ePUAP).

Inne informacje:

 • ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Opolu i okolicach.

Dodatkowe informacje:

 • w sprawie pytań związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy oraz zakresem obowiązków można kontaktować się z Panią Aleksandrą Nowosad, kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych: tel. kom. 510993216,
 • kontakt do Wydziału Kadr i Szkolenia:  Martyna Krogul tel. 510993204.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.

Warunki Dostępności  Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest w budynku siedziby Urzędu (przy ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole) na parterze. Pełne informacje na temat dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują pod linkiem:  Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Statystyczny
w Opolu / Dostępność PlusPodmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Opolu
Autor informacji: Justyna Kopystyńska
Publikujący informację: Barbara Zielińska
Wytworzenie informacji: 11.08.2023
Publikacja informacji: 11.08.2023 07:38
Aktualizacja informacji: 11.08.2023 12:23
Sprawdź historię zmian
Do góry