Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (Opole)

10.10.2022

 

Urząd Statystyczny w Opolu
zatrudni osobę na stanowisko:

ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

Wymiar czasu pracy: 1
Ilość etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego;
 • co najmniej 2 letniego ogólnego stażu pracy (doświadczenia zawodowego);
 • umiejętności obsługi komputera; 
 • prawa jazdy kat. B i samochodu.

oraz dodatkowo:

 • łatwości nawiązywania kontaktów i zaangażowania w pracę;
 • rzetelności i odpowiedzialności;
 • dobrej kondycji fizycznej i dobrego stanu zdrowia;
 • wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności podejmowania decyzji i organizacji pracy własnej; 
 • umiejętności prowadzenia rozmów w stresowych sytuacjach;
 • odporności psychicznej;
 • dokładności i terminowości;
 • preferowanego miejsce zamieszkania kandydatów:  Opole i okolice
 • wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności podejmowania decyzji i organizacji pracy własnej; 
 • umiejętności prowadzenia rozmów w stresowych sytuacjach;
 • odporności psychicznej;
 • dokładności i terminowości.

Zakres zadań:

 • prowadzenie wywiadów osobistych w oparciu o ankietę drukowaną (PAPI);
 • prowadzenie wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym (CAPI);
 • prowadzenie wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI);
 • opracowywanie zebranych danych;
 • rejestracja zebranych danych na komputerze.

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w zadaniowym systemie czasu pracy;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto 3024,00 zł + comiesięczna premia + dodatek za wysługę lat;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • pakiet socjalny;
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny;
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie;
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny;

CV;

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (informacja RODO dla osób uczestniczących w naborze na wolne stanowisko);

kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;

Formy i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. drogą zwykłą pisemną (pocztą tradycyjną albo osobiście - w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Statystyczny, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole)

lub

2. elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP Urzędu, tj.: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/cs2d75bj8v.

Termin składania dokumentów:  do dnia 21.10.2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje - w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej - data stempla pocztowego, w razie osobistego złożenia – data wpływu do Urzędu, a przy złożeniu elektronicznym - data wysłania.

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, konieczność opatrzenia CV (życiorysu) i informacji (oświadczenia RODO) własnoręcznym podpisem oraz aktualną datą, a w przypadku składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną (przez ePUAP) zaopatrzeniu wymienionych wyżej pism kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

W sprawie pytań związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy oraz zakresem obowiązków można kontaktować się z Panią Aleksandrą Nowosad, kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych, tel. 510-993-216.

 

 

 


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Justyna Kozłowska
Publikujący informację: kozlowskaj
Wytworzenie informacji: 10.10.2022
Publikacja informacji: 10.10.2022 12:48
Aktualizacja informacji: 10.10.2022 13:48
Sprawdź historię zmian
Do góry