Aktualne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BST-WAD.271.1.2021
Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim 17.03.2021 26.03.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 1-2 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI I 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI II 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI III 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI IV 17.03.2021
IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 17.03.2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 17.03.2021
Wyjaśnienie SWZ 22.03.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 26.03.2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.03.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.04.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor najnowszej informacji: Małgorzata Skłodowska (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący najnowszą informację: Edyta Kalwajtys (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 25.11.2022
Publikacja najnowszej informacji: 25.11.2022 11:45
Sprawdź historię zmian
  1  2 
Do góry