Projekty aktów prawnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Projekt aktu prawnego: Data zamieszczenia:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD435
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Frelak (Gabinet Prezesa GUS)
01-12-2021

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD410
Osoba odpowiedzialna: Żaneta Guzik (Gabinet Prezesa GUS)
20-09-2021

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD345
Osoba odpowiedzialna: Żaneta Guzik (Gabinet Prezesa GUS)
13-04-2021

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD328
Osoba odpowiedzialna: Adam Żardecki (Gabinet Prezesa GUS)
22-03-2021

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: nie dotyczy
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Frelak (Gabinet Prezesa GUS)
08-03-2021

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD298
Osoba odpowiedzialna: Żaneta Guzik (Gabinet Prezesa GUS)
03-03-2021

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD311
Osoba odpowiedzialna: Żaneta Guzik (Gabinet Prezesa GUS)
03-03-2021

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD315
Osoba odpowiedzialna: Adam Żardecki (Gabinet Prezesa GUS)
26-02-2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: UD173
Osoba odpowiedzialna: Adam Żardecki (Gabinet Prezesa GUS)
19-01-2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Grzegorz Frelak (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Zarodkiewicz (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 01.12.2021
Aktualizacja najnowszej informacji: 01.12.2021
Sprawdź historię zmian
Do góry