Projekty aktów prawnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Projekt aktu prawnego: Data zamieszczenia:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD340
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
21-12-2018

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD 444
Osoba odpowiedzialna: Remigiusz Domański (Gabinet Prezesa GUS)
19-11-2018

Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: UD 222
Osoba odpowiedzialna: Krystyna Krzak-Korowicka (Gabinet Prezesa GUS)
20-08-2018

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: UD 223
Osoba odpowiedzialna: Krystyna Krzak-Korowicka (Gabinet Prezesa GUS)
20-07-2018

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: RD339
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
13-07-2018

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla statystyki RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Numer w Wykazie Prac Legislacyjnych: Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych
Osoba odpowiedzialna: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
19-01-2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Ewa Ossowska (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący najnowszą informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 21.12.2018
Aktualizacja najnowszej informacji: 21.12.2018
Sprawdź historię zmian
Do góry