Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej 19 czerwca 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Konferencja naukowa Rządowej Rady Ludnościowej
"Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia"


Program konferencji


W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany sytuacji na rynku pracy będące efektem zarówno przyśpieszonego wzrostu gospodarczego, jak i zmienionej polityki rynku pracy. Mimo korzystnych zmian na polskim rynku pracy wciąż obserwujemy występujące nierównowagi i niedopasowania. Podstawowe wymiary rynku pracy w Polsce są przedstawione w najnowszym raporcie o sytuacji demograficznej Polski.[1] Należy jednak mieć na względzie, że z powodu występujących trendów demograficznych, uwarunkowania sytuacji na rynku pracy zmienią się diametralnie w perspektywie najbliższych dekad. Przewidywany ubytek zasobów pracy skłania zatem do zastanowienia nad kierunkami polityki społecznej i gospodarczej wobec demograficznych uwarunkowań rynku pracy.

Te okoliczności powodują, że proponowany cel konferencji poświęconej problematyce rynku pracy jest następujący:

  • Pełna diagnoza wielkości zasobów pracy oraz aktualnego poziomu aktywności ekonomicznej ludności w celu wyjaśnienia obecnego stopnia spożytkowania (zaangażowania) potencjalnych zasobów pracy,
  • Ocena obecnego stanu zatrudnienia (wskaźniki zatrudnienia) w stosunku do potencjalnych zasobów pracy oraz wskazanie przyczyn tego stanu oraz interpretacji jego znaczenia dla polskiego rynku pracy,
  • Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie czy istnieją i w jakiej skali niewykorzystane potencjalne zasoby pracy, ze wskazaniem przyczyn bierności zawodowej,
  • Próba refleksji nad pożądanymi kierunkami działań mającymi na celu zbilansowanie zasobów pracy dla gospodarki:
    • zwiększenie podaży zasobów pracy (aktywizacja, imigracja),
    • optymalizacja popytu na pracę ze strony gospodarki,
    • relacje między ogólnokrajową a regionalną polityką rynku pracy.

Tak zdefiniowane cele chcemy osiągnąć w ramach konferencji składającej się z dwóch części. Pierwsza będzie miała charakter diagnostyczny, czyli opis i ocena aktualnej aktywności zawodowej ludności. Druga w formie dyskusji panelowej będzie zmierzała do poszukiwania możliwości zbilansowania sytuacji na rynku pracy.


[1] Z. Wiśniewski, Sytuacja i polityka państwa na rynku pracy w Polsce w: Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2016-2017, rozdział VII, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017,s. 205-228

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Michał Budziński (Rządowa Rada Ludnościowa)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 15.06.2018 13:55
Aktualizacja informacji: 15.06.2018 14:16
Sprawdź historię zmian
Do góry