Posiedzenie 19.10.2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski, wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak oraz Anna Borowska, dyrektor generalna.

Główny punkt posiedzenia dotyczył badań innowacyjności w GUS i Eurostacie oraz ich roli w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Temat przedstawił dr Dominik Rozkrut, dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie, który zgodnie z podziałem kompetencji między urzędami statystycznymi zajmuje się tą dziedziną statystyki.

W obradach uczestniczyła dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP wraz z Michałem Gołackim i Karolem Gabryelem, prof. dr hab. Marzena Anna Weresa - dyrektor Instytut Gospodarki Światowej SGH, Melania Nieć i Anna Tarnawa z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.    

Dr Dominik Rozkrut przedstawił pojęcia i definicje związane z badaniami omawianego obszaru, omówił zakres prowadzonych badań w GUS i w Eurostacie oraz ich podstawy prawne. Wskazał na stosowane wskaźniki w badaniach GUS jak i w porównaniach międzynarodowych.  Zaprezentował prace rozwojowe w zakresie statystyk innowacji i formy prezentowania wyników badań. 

Koreferaty przestawili członkowie Rady Statystyki: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor i prof. dr hab. Stanisław Kubielas.

Zarówno w koreferatach jak i w dyskusji podkreślono dynamiczny rozwój polskiej statystyki innowacji, jaki ma miejsce w ostatnich latach wskazując, że jest ona prowadzona na wysokim, światowym poziomie. Zaznaczono, że jej zakres, przekroje badań, powiązania z badaniami europejskimi mogą stanowić bardzo ważny i użyteczny materiał dla polityki gospodarczej, nauki, dydaktyki i dla praktyków gospodarczych. Podkreślono konieczność prowadzenia dalszych prac nad zakresem badań innowacyjności, metodyki zbierania danych i sposobów publikowania wyników.

Rada przyjęła propozycję Prezesa GUS prof. dra hab. Janusza Witkowskiego dotyczącą powołania w jej składzie zespołu, który podjąłby się zdefiniowania na potrzeby GUS docelowego modelu statystyki innowacji.  

W drugim punkcie posiedzenia Rada Statystyki przyjęła założenia i harmonogram prac nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, które przedstawiła Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. W związku z nowelizacją ustawy o statystyce publicznej projekt programu opracowywany będzie po raz ostatni według starych zasad.

W ostatnim punkcie obrad Anna Borowska, dyrektor generalna GUS przedstawiła informację dotyczącą podwyżek wynagrodzeń w resorcie statystyki publicznej planowanych na rok 2016.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Jerzy Jaszczak (Sekretarz Rady Statystyki)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 06.11.2015
Publikacja informacji: 06.11.2015 11:14
Aktualizacja informacji: 06.11.2015 13:52
Sprawdź historię zmian
Do góry