Wyniki konkursu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


W dniu 27 marca 2018 r. Pan dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego z tematem przewodnim: Wyzwania innowacyjne” we Wrocławiu http://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/samorzad/, wręczył dyplomy Laureatom Konkursu.

 

Laureatami w części Konkursu na najlepszą pracę magisterską zostali:

I miejsce

Pani Joanna Tarnowska – praca pt. „Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii, promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, recenzent: dr Piotr Stanek.

II miejsce

Pani Aleksandra Karcińska – praca pt. „Krótkookresowe programowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, promotor: prof. dr hab. Jacek Osiewalski, recenzent: dr Justyna Wróblewska.

III miejsce

Pan Mateusz Jankiewicz – praca pt. „Analiza przestrzennego zróżnicowania oraz konwergencji poziomu życia w  województwie kujawsko-pomorskim w układzie gmin w latach 2004-2013” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, promotor: prof. UMK dr hab. Elżbieta Szulc, recenzent: dr Michał Pietrzak.Laureatami w części Konkursu na najlepszą pracę doktorską zostali:

I miejsce

Pani Paulina Malaczewska – praca pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki” – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Ekonometrii, promotor: prof. dr hab. Władysław Milo, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Maciejewski oraz dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP.

II miejsce

Pani Karolina Kluth – praca pt. „Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji społeczno-gospodarczej państw Unii Europejskiej” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, promotor: prof. dr hab. Magdalena Osińska, recenzenci: prof. dr hab. Danuta Strahl oraz dr hab. Elżbieta Szulc.

III miejsce

Pan Krzysztof Beck – praca pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej” – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej, Katedra Europeistyki, promotor: prof. dr hab. Waldemar Florczak, recenzenci: prof. dr hab. Mateusz Pipień oraz prof. dr hab. Michał Majsterek.

 

Laureaci trzech najlepszych prac magisterskich otrzymali nagrody:

  • I miejsce – nagroda 5.000 zł,
  • II miejsce – nagroda 3.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 2.000 zł.


Laureaci trzech najlepszych prac doktorskich otrzymali nagrody:

  • I miejsce – nagroda 10.000 zł,
  • II miejsce – nagroda 7.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 5.000 zł.
     
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marcin Stradomski (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 29.03.2018 09:20
Aktualizacja informacji: 04.04.2018 10:40
Sprawdź historię zmian
Do góry