Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.


Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.


Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.

Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.


W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w służbach statystyki publicznej oraz członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.


Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 października 2017 r. 


Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu w składzie:

  1. prof. dr hab. Marek Walesiak – Przewodniczący Kapituły,
  2. prof. dr hab. Czesław Domański,
  3. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar,
  4. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
  5. prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak,
  6. prof. dr hab. Krzysztof Marczewski,
  7. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: .


W dniu 27 marca 2018 r. Pan dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego z tematem przewodnim: Wyzwania innowacyjne” we Wrocławiu - http://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/samorzad/, wręczył dyplomy Laureatom Konkursu.


WYNIKI KONKURSU
 

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marcin Stradomski (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.07.2017
Publikacja informacji: 05.07.2017 14:51
Aktualizacja informacji: 10.09.2018 14:06
Sprawdź historię zmian
Do góry