Informujemy, że Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło z dniem 8 czerwca br. powołała Pana Dominika Rozkruta na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pan Dominik Rozkrut jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizuje się m.in. w ekonomii, ekonometrii, rynkach kapitałowych, polityce ekonomicznej oraz badaniach koniunktury gospodarczej. Od 2007 roku kierował pracami Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

 

Biogram Prezesa GUS Dominika Rozkruta.