Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
4/BA/PN/2017
Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych 21.03.2017 10.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.03.2017
2/DFK/PN/2017
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń 20.03.2017 07.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.03.2017
Wyjaśnienia SIWZ 24.03.2017
3/POPT/POWER/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r. 27.02.2017 07.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.02.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 03.03.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 20.03.2017
1/BA/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-03-2017 22.02.2017 09.03.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.02.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1 07.03.2017
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 07.03.2017
Protokół z otwarcia ofert - część nr 2 09.03.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 09.03.2017
18/POPT/POWER/BA/PN/2016
Ogłoszenie o zamóweniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 20-01-2017 r. 02.01.2017 20.01.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.01.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.01.2017
Modyfikacja SIWZ 05.01.2017
SIWZ zmieniony 05-01-2017 - .DOC 05.01.2017
SIWZ zmieniony 05-01-2017 - .PDF 05.01.2017
Załącznik nr 7 do załącznika nr 6.1 05.01.2017
Załącznik nr 7 do załącznika nr 6.2 05.01.2017
Załącznik nr 7 do załącznika nr 6.3 05.01.2017
Załącznik nr 8 do SIWZ 05.01.2017
Protokół z otwarcia ofert 20.01.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 16.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 17.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 3 20.02.2017
14/BA/PN/2016
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Głównego Urzędu Statystycznego - Zmiana terminu składania ofert z 5.01.2017 r. na 12.01.2017 r. 16.12.2016 12.01.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.12.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 03-01-2017 r. 03.01.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ 03.01.2017
Załącznik nr 1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia- zmieniony 3-01-2017 r. 03.01.2017
Wyjaśnienia SIWZ 04.01.2017
Protokół z otwarcia ofert 12.01.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 07.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 07.02.2017
19/BA/PN/2016
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 04-01-2017; Zamawiający informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 16.12.2016 04.01.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.12.2016
Protokół z wizji lokalnej 28-12-2016 28.12.2016
Protokół z otwarcia ofert 04-01-2017 04.01.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2017
20/BA/PN/2016
Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 15.12.2016 03.01.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.12.2016
Wyjaśnienia SIWZ 22.12.2016
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 23.12.2016
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 23-12-2016 r. 23.12.2016
Protokół z otwarcia ofert 03.01.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 17.01.2017
17/BA/PN/2016
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 09-12-2016. Zamawiający informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10:00, w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 22.11.2016 09.12.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.11.2016
Wyjaśnienia SIWZ 24.11.2016
Protokół z wizji lokalnej 01-12-2016 01.12.2016
Modyfikacja SIWZ 01.12.2016
Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób po stronie Zamawiającego - zmieniony 01-12-2016 01.12.2016
Protokół z otwarcia ofert 09.12.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.12.2016
16/BA/PN/2016
Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 10.11.2016 28.11.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.11.2016
Wyjaśnienia SIWZ 18.11.2016
Protokół z otwarcia ofert 28.11.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.11.2016
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Tomasz Sewastianowicz (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Tomasz Sewastianowicz (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 20.03.2017
Publikacja najnowszej informacji: 24.03.2017 13:25
Sprawdź historię zmian
1  2  3    
Do góry