Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
22/DI/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 19-01-2018 r., godz. 10:00. 06.12.2017 19.01.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.12.2017
Wyjaśnienia SIWZ 11.12.2017
20/DI/BS/BOK/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., godz. 10:00. 31.10.2017 10.11.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 31.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ 06.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 07.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 07.11.2017
Protokół z otwarcia ofert 10.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr III 21.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 23.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 24.11.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr III 05.12.2017
17/BBI/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00. 24.10.2017 30.11.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ 25.10.2017
Protokół z wizji lokalnej 7-11-2017 07.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 07.11.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ 13.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 22.11.2017
Protokół z otwarcia ofert 30.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 12.12.2017
15/BA/WR/2017
Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do budynku GUS 11.10.2017
14/BA/PN/2017
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 14.09.2017 12.01.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.09.2017
Wyjaśnienia SIWZ 21.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 25-09-2017 25.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 04-10-2017 04.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 11.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 13.10.2017
Sprostowanie ogłoszenia 13.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 17.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 18.10.2017
Załącznik nr 1 do SOPZ - Opis techniczny - zmieniony dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Załącznik nr 13A do SOPZ - Rysunek detal osadzenia okien – dodany dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Załącznik nr 26 do SOPZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zmieniony dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Załącznik nr 27 do SOPZ – Przedmiar robót – zmieniony dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 20.10.2017
Sprostowanie ogłoszenia 20.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ IV 27.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 10.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 10.11.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ V 15.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 15.11.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zmieniony dnia 15-11-2017 r. 15.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 22.11.2017
Modyfikacja SiWZ VI 22.11.2017
Modyfikacja SiWZ VII 29.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 29.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ V 30.11.2017
Modyfikacja SIWZ VIII 07.12.2017
Sprostowanie ogłoszenia 07.12.2017
Modyfikacja SIWZ IX 15.12.2017
Sprostowanie ogłoszenia 15.12.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony dnia 15-12-2017 r. 15.12.2017
5/BA/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin). 04.09.2017 21.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 8-09-2017 08.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 11-09-2017 11.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 21.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.10.2017
12/POPT/PN/2017
Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy) 29.08.2017 06.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 11.09.2017
Sprostowanie ogłoszenia 11.09.2017
SIWZ - zmieniony dnia 11-09-2017 r. (plik w formacie .pdf) 11.09.2017
SIWZ - zmieniony dnia 11-09-2017 r. (plik w formacie .doc) 11.09.2017
Załącznik nr 4 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ - zmieniony dnia 11-09-2017 r. 11.09.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony dnia 11-09-2017 r. 11.09.2017
Wyjaśnienia SIWZ 14.09.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 15.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 06.10.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 20.10.2017
13/BA/PN/2017
Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 16.08.2017 20.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.08.2017
Wyjaśnienia SIWZ 22.08.2017
Protokół z wizji lokalnej 29-08-2017 29.08.2017
Modyfikacja SIWZ 31.08.2017
SIWZ - zmieniony 31-08-2017 r. (w formacie.pdf) 31.08.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 05.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 20.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 06.10.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 10.10.2017
9/POPT/BOK/PN/2017
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej 27.07.2017 01.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 01.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 13.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 21.09.2017
11/POWER/PN/2017
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 17.07.2017 25.08.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 25.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 31.07.2017
SIWZ – zmieniony 31-07-2017 r. (plik w formacie doc) 31.07.2017
SIWZ – zmieniony 31-07-2017 r. (plik w formacie pdf) 31.07.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ zmieniony 31-07-2017 r. 31.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 25.08.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08.09.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Tomasz Sewastianowicz (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Tomasz Sewastianowicz (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 10.11.2017
Publikacja najnowszej informacji: 15.12.2017 10:55
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5    
Do góry