Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
13/BA/PN/2017
Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 16.08.2017 20.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.08.2017
9/POPT/BOK/PN/2017
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej 27.07.2017 01.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.07.2017
11/POWER/PN/2017
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 17.07.2017 25.08.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 25.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 31.07.2017
SIWZ – zmieniony 31-07-2017 r. (plik w formacie doc) 31.07.2017
SIWZ – zmieniony 31-07-2017 r. (plik w formacie pdf) 31.07.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ zmieniony 31-07-2017 r. 31.07.2017
10/DR/PN/2017
Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. 03.07.2017 17.07.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 17.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.07.2017
7/BA/PN/2017
Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 09.06.2017 28.07.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.06.2017
Odpowiedź na wnioski o udzielenie informacji publicznej 21.06.2017
Wyjaśnienia SIWZ I 27.06.2017
Protokół z wizji lokalnej 28-06-2017 28.06.2017
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 29.06.2017
Sprostowanie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert z 21-07-2017 r. do godz. 10:00 na 28-07-2017 r. do godz. 10:00. 10.07.2017
SIWZ zmieniony 10.07.2017 r. (plik w formacie doc) 10.07.2017
SIWZ zmieniony 10.07.2017 r. (plik w formacie pdf) 10.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.07.2017
OPZ zal. 1.1 zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
OPZ zal. 1.3 zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
Załącznik 7.1. wzór umowy zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
Załącznik 7.3. wzór umowy zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
Załącznik 9.1. wzór umowy 10.07.2017
Załącznik 9.2. wzór umowy 10.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 12.07.2017
OPZ zal. 1.1 zmieniony 12.07.2017 12.07.2017
Załącznik 7.1 wzór umowy zmieniony 12.07.2017 12.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 17.07.2017
SIWZ zmieniony 17.07.2017 r. (plik w formacie doc.) 17.07.2017
SIWZ zmieniony 17.07.2017 r. (plik w formacie pdf.) 17.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 18.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 20.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 28.07.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr I 28.07.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr II 28.07.2017
8/DR/PN/2017
Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-06-2017 r. 08.06.2017 27.06.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2017
Protokół z otwarcia ofert 27.06.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 1 28.06.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 12.07.2017
6/BA/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 21-04-2017 r. 03.04.2017 27.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.04.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.04.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 21.04.2017 r. do godz. 10:00 na dzień 27.04.2017 r. do godz. 10:00. 18.04.2017
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – OPZ –Część 2– zmieniony dnia 18-04-2017 r. 18.04.2017
Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 (FC-2) - [PDF] – zmieniony dnia 18-04-2017 r. 18.04.2017
Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 (FC-2) - [XLS] – zmieniony dnia 18-04-2017 r. 18.04.2017
Protokół z otwarcia ofert 27.04.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 05.05.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 05.05.2017
4/BA/PN/2017
Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych 21.03.2017 10.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.03.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 31.03.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – zmieniony 31-03-2017 31.03.2017
Protokół z otwarcia ofert 10.04.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.04.2017
2/DFK/PN/2017
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń 20.03.2017 14.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.03.2017
Wyjaśnienia SIWZ 24.03.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 31.03.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.04.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 14 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00. 06.04.2017
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla części nr 1 (wzór) – zmieniony 06-04-2017 06.04.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 11.04.2017
Protokół z otwarcia ofert 14.04.2017
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej 19.04.2017
Formularz oferty dodatkowej 19.04.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 26.04.2017
Protokół z otwarcia ofert dodatkowych dla Częsci nr 2 27.04.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 05.05.2017
3/POPT/POWER/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017-2018; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 07-04-2017 r. 27.02.2017 19.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.02.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 03.03.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 20.03.2017
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 28.03.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III. Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 13 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00 28.03.2017
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części nr I, FC - I (wzór) – zmieniony 28-03-2017 r. (plik w formacie xls) 28.03.2017
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części nr I, FC - I (wzór) – zmieniony 28-03-2017 r. (plik w formacie pdf) 28.03.2017
Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części nr III, FC - III (wzór) - zmieniony 28-03-2017 r. (plik w formacie xls) 28.03.2017
Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części nr III, FC - III (wzór) - zmieniony 28-03-2017 r. (plik w formacie pdf) 28.03.2017
Wyjaśnienia SIWZ 04.04.2017
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V. Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 19 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00. 10.04.2017
Wyjaśnienia SIWZ VI 11.04.2017
Protokół z otwarcia ofert 19.04.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 05.05.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr II 08.05.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr IV 09.05.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr III 10.05.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek
Wytworzenie najnowszej informacji: 16.08.2017
Publikacja najnowszej informacji: 16.08.2017 13:18
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry