Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
15/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00 22.03.2017 29.03.2017
Formularz oferty 22.03.2017
14/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00 22.03.2017 29.03.2017
Formularz oferty 22.03.2017
18/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r. 20.03.2017 31.03.2017
Formularz oferty 20.03.2017
Wykaz usług 20.03.2017
16/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00 17.03.2017 24.03.2017
Formularz oferty 17.03.2017
17/BR/POPT/2017
Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00 13.03.2017 21.03.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 13.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 13.03.2017
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień 13.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 13.03.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 13.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 20.03.2017
5/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00 10.03.2017 17.03.2017
Formularz oferty 10.03.2017
13/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkania "Zmiany metodologiczne w badaniu EU-SILC 2017". Termin składania ofert: 06-03-2017, do godz. 10:00 28.02.2017 06.03.2017
Formularz oferty 28.02.2017
12/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Aktualizacja audytu energetycznego budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-03-2017, do godz. 16:15 24.02.2017 03.03.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia 24.02.2017
Formularz oferty 24.02.2017
4/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 01-03-2017 r., do godz. 16:00 22.02.2017 02.03.2017
Formularz oferty 22.02.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 02.03.2017 r., do godz. 16:00 28.02.2017
8/BS/POWER/2017
Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00 17.02.2017 28.02.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 17.02.2017
Załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych 17.02.2017
Załącznik nr 3 - Wskazówki IZ PO WER do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER 17.02.2017
Odpowiedzi na zapytania oferentów 21.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.03.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 22.03.2017
Publikacja najnowszej informacji: 22.03.2017 09:12
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6    
Do góry