Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
15/BOK/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą bonów towarowych na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego w ramach umowy o dotację nr 11102.2017.009-2017.551. Termin składania ofert: 21-03-2018 r., do godz. 10:00 16.03.2018 21.03.2018
Formularz oferty 16.03.2018
11/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem i 3 sztuk kuchenek mikrofalowych. Termin składania ofert: 22-03-2018 r., do godz. 12:00 13.03.2018 22.03.2018
Formularz oferty 13.03.2018
5/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo–ilościowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert: 20-03-2018 r., do godz. 16:15 13.03.2018 20.03.2018
Formularz oferty 13.03.2018
Zał. nr 1 - zestawienie asortymentowo-ilościowe 13.03.2018
Zał. nr 2 - opis odzieży do zestawienia 13.03.2018
6/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 4 licencji 12-miesięcznej subskrypcji Adobe Creative Cloud. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00 13.03.2018 19.03.2018
Formularz oferty 13.03.2018
10/RN/2018
Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 19-03-2018 r., do godz. 10:00 09.03.2018 19.03.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 09.03.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Szablon raportu 09.03.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Karta kosztorysowa 09.03.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Informacja MOP 09.03.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 09.03.2018
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół przekazania 09.03.2018
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru 09.03.2018
Wyjaśnienia i modyfikacja Zapytania ofertowego 14.03.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy - zmieniony dnia 14-03-2018 14.03.2018
13/AZ/2018
Zapytanie ofertowe: Realizacja zadań związanych z przygotowaniem publikacji albumu okolicznościowego "100 lat GUS na fotografiach. 1918-2018". Termin składania ofert: 14-03-2018 r., do godz. 10:00 08.03.2018 14.03.2018
Formularz oferty 08.03.2018
12/BBI/2018
Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z aktualnymi wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku, wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” oraz modyfikacja dokumentacji zgodnie z wymogami (RODO) i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin składania ofert 14 -03-2018 r. do godziny 10:00. 07.03.2018 14.03.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Oferta 07.03.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz projektów 07.03.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób 07.03.2018
9/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Wycięcie i nasadzenie zastępcze drzew na terenie zewnętrznym, przylegającym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: 13-03-2018 r., do godz. 10:00 06.03.2018 13.03.2018
Oferta 06.03.2018
Załącznik nr 1 do Oferty - Zakres Prac 06.03.2018
Załącznik do Zakresu prac 06.03.2018
Załącznik nr 2 do Oferty - Formularz cenowy 06.03.2018
3/BBI/2018
Zapytanie ofertowe: Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu "Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z aktualnymi wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku, wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" oraz modyfikacja dokumentacji zgodnie z wymogami (RODO) i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin składania ofert: 02-03-2018 r., do godz. 10:00 22.02.2018 02.03.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 22.02.2018
Załącznik nr 2 - Wykaz projektów 22.02.2018
Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 22.02.2018
4/BOK/2018
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP. Termin składania ofert: 15-02-2018 r., do godz. 10:00 08.02.2018 19.02.2018
Formularz oferty cz. 1 08.02.2018
Formularz oferty cz. 2 08.02.2018
Modyfikacja zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 15-02-2018 r., godz. 10:00 na 19-02-2018 r., do godz. 12:00 14.02.2018
Formularz oferty cz. 1 zmieniony 14-02-2018 14.02.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Katarzyna Wilk (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 16.03.2018 11:24
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry