Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
36/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Usługa zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem oraz skrzyneczki na klucz ewakuacyjny. Termin składania ofert: 20-06-2017 r., do godz. 9.00 12.06.2017 20.06.2017
Formularz oferty 12.06.2017
34/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Przeglądy techniczne i naprawy maszyn i urządzeń ogrodniczych przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19-06-2017, do godz. 10.15 08.06.2017 19.06.2017
Formularz oferty 08.06.2017
37/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 przez dwa miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r. Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 przez dwa miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r. Termin składania ofert: do dnia 19-06-2017 r., do godz. 12:00. W dniu 13-06-2017 r. o godz. 10:00 Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i terenu przeznaczonych do sprzątania. 07.06.2017 19.06.2017
Formularz oferty 07.06.2017
Formularz cenowy do oferty cz. I 07.06.2017
Formularz cenowy do oferty cz. II 07.06.2017
38/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP. Termin składania ofert: 14-06-2017 r. 07.06.2017 19.06.2017
Formularz oferty 07.06.2017
Wykaz usług. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19-06-2017 r. 12.06.2017
35/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana Operatora). Termin składania ofert: 12-06-2017 r. 06.06.2017 12.06.2017
Formularz oferty 06.06.2017
2/DI/DT/2017
Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00. 06.06.2017 13.06.2017
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 06.06.2017
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 13.06.2017
31/BBI/2017
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00 30.05.2017 06.06.2017
Formularz oferty 30.05.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 01.06.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 02.06.2017
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 19.06.2017
32/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 (maksymalnie 250 szt.) w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty z umowy. Termin składania ofert: 07-06-2017 r., do godz. 12:00 29.05.2017 07.06.2017
Formularz oferty 29.05.2017
Modyfikacja formularza oferty 05.06.2017
Oferta zmieniona 05-06-2017 r. 05.06.2017
Odpowiedź na pytanie oferenta 06.06.2017
1/DI/DT/2017
Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00 26.05.2017 02.06.2017
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 26.05.2017
Protokół oceny wniosków 02.06.2017
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 13.06.2017
30/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 01-06-2017 r., do godz. 12:00 24.05.2017 01.06.2017
Załącznik 1.1. Szacunek główne ziemiopłody 2017 24.05.2017
Załącznik 1.2. Szacunek siano łąkowe 2017 24.05.2017
Załącznik 1.3. Szacunek owoce 2017 24.05.2017
Załącznik 1.4. Szacunek owoce jagodowe i warzywa 2017 24.05.2017
Załącznik 2.1. Uzasadnienie wielkości szacowanych plonów 24.05.2017
Załącznik 2.2. Część opisowa sadownictwo 2017 24.05.2017
Załącznik 2.3. Część opisowa ogrodnictwo 2017 24.05.2017
Załącznik 2.4. Część opisowa warzywnictwo 2017 24.05.2017
Formularz oferty 24.05.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Finansowo-Księgowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 13.06.2017
Publikacja najnowszej informacji: 13.06.2017 16:22
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry