Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
40/BK/2018
Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 10.07.2018 17.07.2018
Formularz oferty 10.07.2018
Załącznik nr 1 Zakres tematyczny 10.07.2018
Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych szkoleń 10.07.2018
Załącznik nr 3 Wykaz osób 10.07.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 12.07.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 13.07.2018
39/DB/2018
Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, maksymalnie 250 szt. w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 16-07-2018, do godz. 12:00 09.07.2018 16.07.2018
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 09.07.2018
Załącznik nr 2 Wykaz pieczątek 09.07.2018
Załącznik nr 3 Oferta 09.07.2018
Załącznik nr 4 Formularz cenowy 09.07.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 13.07.2018
14/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: 12-07-2018, do godz. 12:00 04.07.2018 12.07.2018
Wzór umowy 04.07.2018
Zał. nr 1 - Treść oferty 04.07.2018
Zał. nr 2 - Protokół odbioru usługi 04.07.2018
Zał. nr 3 - Protokół utylizacji 04.07.2018
38/DB/2018
Zapytanie ofertowe: „Wykonywanie usługi sukcesywnego prania bielizny gastronomicznej, pościelowej, ręczników frotte, kocy, flag RP i UE, wraz z odbiorem i zwrotem z/do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”. 03.07.2018 11.07.2018
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 03.07.2018
Załącznik nr 2 Oferta 03.07.2018
34/ST/2018
Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 28-06-2018 r. do godziny 14:00. Wizja lokalna: 25-06-2018 r. godzina 10:00. 19.06.2018 05.07.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty 19.06.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - wzór umowy 19.06.2018
Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego - rys. E-1 plan instalacji elektrycznej - rzut piwnicy budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego - rys. E-2 plan instalacji elektrycznej - rzut parteru budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.3 do Zapytania ofertowego - rys. E-3 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro I budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.4 do Zapytania ofertowego - rys. E-4 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro II budynek A 19.06.2018
Załącznik nr 3.5 do Zapytania ofertowego - rys. E-10 plan instalacji elektrycznej - rzut piwnica budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.6 do Zapytania ofertowego - rys. E-11 plan instalacji elektrycznej - rzut parter budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.7 do Zapytania ofertowego - rys. E-12 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro I budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.8 do Zapytania ofertowego - rys. E-13 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro II budynek B 19.06.2018
Załącznik nr 3.9 do Zapytania ofertowego - rys. E-19 plan instalacji elektrycznej - rzut piwnica budynek C 19.06.2018
Załącznik nr 3.10 do Zapytania ofertowego - rys. E-20 plan instalacji elektrycznej - rzut parter budynek C 19.06.2018
Załącznik nr 3.11 do Zapytania ofertowego - rys. E-21 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro I budynek C 19.06.2018
Załącznik nr 3.12 do Zapytania ofertowego - rys. E-22 plan instalacji elektrycznej - rzut piętro II budynek C 19.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 21.06.2018
Protokół z odbycia wizji lokalnej w dniu 25-06-2018 r. 25.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 26.06.2018
Modyfikacja Zapytania ofertowego 26.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego III 29.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego IV 02.07.2018
33/ST/2018
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji pozakonkursowej w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) dla projektu „Wrota Statystyki”, w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, analizy popytu, analizy kosztów i korzyści projektu, analizy ryzyka i analizy otoczenia projektu. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.; do godziny 10:00. 14.06.2018 22.06.2018
Formularz oferty 14.06.2018
Wzór umowy 14.06.2018
35/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209, PN-EN 12320. Termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 10:00 13.06.2018 20.06.2018
Formularz oferty 13.06.2018
Wzór umowy 13.06.2018
Protokół z wizji lokalnej 18-06-2018 18.06.2018
28/GP-RRL/2018/P
Zapytanie ofertowe: Opracowanie rozdziału do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017 – 2018 – Zdrowie Publiczne". Termin składania ofert: 11-06-2018 r., do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone w zakresie cz. II. 04.06.2018 11.06.2018
Formularz oferty dla Części nr II 04.06.2018
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 04.06.2018
Załącznik nr 1 do OPZ 04.06.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 04.06.2018
26/BBI/2018/P
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 8-06-2018 r., do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone. 01.06.2018 08.06.2018
Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2018
Formularz oferty 01.06.2018
Wzór umowy 01.06.2018
Załącznik nr 3 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 4 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 5 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 6 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 7 do umowy 01.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 05.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 06.06.2018
21/DI/2018/P
Zakup oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych skierowanych do pracowników statystyki publicznej z okazji 100-lecia GUS. Termin składania ofert: 06-06-2018; do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone. 30.05.2018 06.06.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 30.05.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 30.05.2018
Wzór umowy 30.05.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 04.06.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Katarzyna Wilk (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Katarzyna Wilk (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Wytworzenie najnowszej informacji: 09.07.2018
Publikacja najnowszej informacji: 13.07.2018 15:15
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry