Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:zsmses

Treści 13

1.
Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2019 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej
06.04.2021 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
2.
Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2019 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich
12.01.2021 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....
3.
Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej
15.03.2019 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
4.
Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej
08.02.2019 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
5.
Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich
06.12.2018 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....
6.
16.10.2017 - Konsultacje zakresu danych do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej...
7.
Wizyta studyjna 27-28 lipca 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 27-28 lipca 2017
Wizyty przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej subregionu konińskiego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej W dniach 27-28 lipca 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia...
8.
Informacje o projekcie
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Informacje o projekcie
Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki...
9.
Wizyta studyjna 23-25 sierpnia 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 23-25 sierpnia 2017
Wizyta przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej na terenie m. Włocławek w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej W dniach 23-25 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS...
10.
Wizyta studyjna 4-6 września 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 4-6 września 2017
„Ekonomia społeczna po lubusku“ Wizyta przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) W dniach 04-06 września 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki...
11.
Konsultacje zakresu danych do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Konsultacje zakresu danych do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej
Konsultacje zakresu danych do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej Szanowni Państwo! Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt pn. „Zintegrowany...
12.
Wizyta studyjna 3-5 stycznia 2018
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 3-5 stycznia 2018
Wizyta przedstawicieli GUS oraz US Kraków w podmiotach ekonomii społecznej na terenie Krakowa w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) W dniach 3-5 stycznia 2018 r. pracownicy Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Dep. Badań Społecznych i Warunków...
13.
Konsultacje społeczne założeń koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Konsultacje społeczne założeń koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej
Konsultacje społeczne założeń koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęto konsultacje opracowania przedstawiającego założenia koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej (załącznik nr 1), który powstaje w ramach...
Do góry