Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Informacja o wyniku naboru

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko pracy

Stanowisko: Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

Status: nabór zakończony wybraniem kandydatki/kandydata

Imię i nazwisko: Joanna Radwańska

Miejsce zamieszkania: Koźla


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Publikujący informację: Dorota Kabzińska-Galas
Publikacja informacji: 29.10.2021 08:48
Sprawdź historię zmian
Do góry