Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Budynek Urzędu w Poznaniu oraz oddziały w Pile i Kaliszu przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) od 1 kwietnia 2012 r. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w urzędzie najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy (za wyjątkiem sytuacji nagłych).

Kontakt e-mail: 

Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin.
Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 
 
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Publikujący informację: Krzysztof Toboła
Publikacja informacji: 05.08.2019 10:31
Aktualizacja informacji: 29.10.2019 14:39
Sprawdź historię zmian
Do góry