Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
OLS-WAD.271.1.2020
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej dla Urzędu Statystycznego w Olsztynie 20.10.2020 29.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.10.2020
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 20.10.2020
Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 20.10.2020
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 20.10.2020
Załącznik 4 - Wykaz zamówień 20.10.2020
Załącznik 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej 20.10.2020
Załącznik 6 - Formularz ofertowy 20.10.2020
Załącznik 7 - Umowa (wzór) 20.10.2020
Informacja z otwarcia ofert 29.10.2020
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Olsztynie
Publikujący najnowszą informację: Aleksandra Kłosińska
Publikacja najnowszej informacji: 20.10.2020 13:39
Sprawdź historię zmian
Do góry