Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

programista do spraw obsługi informatycznej w Ośrodku Informatyki Statystycznej

04.06.2015

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie
poszukuje kandydatów na stanowisko

programista do spraw obsługi informatycznej
w Ośrodku Informatyki Statystycznej
w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie, ul. Kościuszki 78/82


miejsce wykonywania pracy: Olsztyn
wymiar etatu: 1
liczba stanowisk pracy: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • programowanie modułów systemów informatycznych do opracowań statystycznych,
 • prowadzenie i aktualizacja oprogramowania i dokumentacji oraz archiwizacja danych w zakresie powierzonych części oprogramowania,
 • współdziałanie w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników poprzez realizację zamówień zleceniodawców zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie powierzonych systemów,
 • wspomaganie wydziałów Urzędu w zakresie prac informatycznych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa w siedzibie jednostki,
 • praca siedząca jak i wymagająca przemieszczania się po budynku,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, fax, drukarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze budynku biurowego,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe informatyczne lub matematyczne
pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków programowania: C#, VB.NET, Java,
 • znajomość języka SQL,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska ASP.NET.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia: kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów oraz szkoleń.

Termin składania dokumentów: 30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. Kościuszki 78/82
10-959 Olsztyn

Inne informacje:

Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowani. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 524-36-04.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Mańkowska (Urząd Statystyczny w Olsztynie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 03.06.2015
Publikacja informacji: 04.06.2015 08:00
Aktualizacja informacji: 10.12.2015 11:53
Sprawdź historię zmian
Do góry