Organizacja statystyki publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach statystyki, wykonującym swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.

Służby statystyki publicznej stanowią:

Główny Urząd Statystyczny jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

Prezes GUS realizuje swoje zadania przy pomocy Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego.


Do góry