Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:projekty unijne w statystyce

Treści 8

1.
Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2019 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej
06.04.2021 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
2.
Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2019 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich
12.01.2021 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....
3.
Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej
15.03.2019 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
4.
Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej
08.02.2019 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
5.
Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r.
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wyniki badań / Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich
06.12.2018 - Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....
6.
Wizyta studyjna 27-28 lipca 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 27-28 lipca 2017
Wizyty przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej subregionu konińskiego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej W dniach 27-28 lipca 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia...
7.
Informacje o projekcie
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Informacje o projekcie
Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki...
8.
Informacje o projekcie
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) / Informacje o projekcie
System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP Projekt System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – działanie 2.18, cel szczegółowy 4. Dofinansowanie projektu z UE wynosi ogółem: 8 173 735,25...
Do góry