Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:informacja publiczna

Treści 6

1.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Kontakt / Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (...) informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych...
2.
Udostępnianie informacji publicznych
Kontakt / Udostępnianie informacji publicznych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Informacje publiczne będące w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego, a nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej danepubliczne.gov.pl udostępnia się na wniosek wniesiony do...
3.
Porozumienie o partnerstwie MC, MRiF, GUS, NFZ
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2017 / Porozumienie o partnerstwie MC, MRiF, GUS, NFZ
Porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja" w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora...
4.
Udostępnianie informacji publicznych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RODO / Klauzule informacyjne / Udostępnianie informacji publicznych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...
5.
Porozumienie o partnerstwie MC, MF, MSiT i GUS
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2018 / Porozumienie o partnerstwie MC, MF, MSiT i GUS
Porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Otwarte dane plus" w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł...
6.
Udostępnianie informacji publicznych
Urząd Statystyczny w Kielcach / Kontakt z Urzędem / Udostępnianie informacji publicznych
Pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć: pocztą tradycyjną na adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Kielcach ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce pocztą elektroniczną: sekretariatUSKIE@stat.gov.pl faksem pod numerem tel.: 41 249 96 04 osobiście w siedzibie Urzędu...
Do góry