Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:fundusze unijne

Treści 6

1.
Wizyta studyjna 27-28 lipca 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 27-28 lipca 2017
Wizyty przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej subregionu konińskiego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej W dniach 27-28 lipca 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia...
2.
Informacje o projekcie
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Informacje o projekcie
Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki...
3.
Wizyta studyjna 23-25 sierpnia 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 23-25 sierpnia 2017
Wizyta przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej na terenie m. Włocławek w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej W dniach 23-25 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS...
4.
Wizyta studyjna 4-6 września 2017
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 4-6 września 2017
„Ekonomia społeczna po lubusku“ Wizyta przedstawicieli GUS w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) W dniach 04-06 września 2017 r. przedstawiciele Wydziału Badań Gospodarki...
5.
Informacje o projekcie
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) / Informacje o projekcie
System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP Projekt System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – działanie 2.18, cel szczegółowy 4. Dofinansowanie projektu z UE wynosi ogółem: 8 173 735,25...
6.
Wizyta studyjna 3-5 stycznia 2018
Działalność statystyki publicznej / Projekty unijne w statystyce / Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna 3-5 stycznia 2018
Wizyta przedstawicieli GUS oraz US Kraków w podmiotach ekonomii społecznej na terenie Krakowa w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) W dniach 3-5 stycznia 2018 r. pracownicy Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Dep. Badań Społecznych i Warunków...
Do góry