Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES)

 

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"  data-cke-saved-src="/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/700/1/1/loga-fe_wiedza_edukacja_rozwoj-gus-mrpips-eu_efs.png" src="/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/700/1/1/loga-fe_wiedza_edukacja_rozwoj-gus-mrpips-eu_efs.png" style="width: 762px; height: 101px;" title="Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS).
 

Do góry