Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:zamówienia publiczne

Treści 30

1.
30.01.2020 - Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia...
2.
30.01.2020 - Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r....
3.
20.01.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego...
4.
07.01.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)...
5.
30.12.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych....
6.
06.12.2019 - Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r....
7.
03.12.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego...
8.
18.11.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208...
9.
18.10.2019 - Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020...
10.
15.10.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji...
11.
20.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych...
12.
20.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019...
13.
18.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS...
14.
11.09.2019 - Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym...
15.
11.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r....
16.
02.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS...
17.
02.08.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej...
18.
02.08.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym...
19.
09.07.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem...
20.
03.07.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIRO” w 2019 r....
21.
30.04.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”....
22.
30.04.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r....
23.
07.02.2019 - Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)...
24.
06.02.2019 - Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych....
25.
17.01.2019 - Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie gotówki w transporcie....
26.
04.01.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie...
27.
13.12.2018 - Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2019 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego....
28.
27.11.2018 - Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej dla pracowników GUS do gry w piłkę siatkową i w halową piłkę nożną....
29.
16.11.2018 - Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r....
30.
14.11.2018 - Zamówienia publiczne – informacja dla wykonawców...
Do góry