Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:zamówienia publiczne

Treści 30

1.
11.05.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji...
2.
30.04.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych...
3.
27.04.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019...
4.
03.04.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej...
5.
26.03.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208...
6.
17.03.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020)...
7.
06.03.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1 - 3 lipca 2020 r....
8.
06.03.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS...
9.
05.03.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021...
10.
14.02.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208....
11.
12.02.2020 - Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru przez okres 12 miesięcy w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock)...
12.
10.02.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS...
13.
05.02.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego...
14.
30.01.2020 - Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia...
15.
30.01.2020 - Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r....
16.
20.01.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego...
17.
07.01.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)...
18.
30.12.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych....
19.
06.12.2019 - Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r....
20.
03.12.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego...
21.
18.11.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208...
22.
18.10.2019 - Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020...
23.
15.10.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji...
24.
20.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych...
25.
20.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019...
26.
18.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS...
27.
11.09.2019 - Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym...
28.
11.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r....
29.
02.09.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS...
30.
02.08.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej...
Do góry