Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2152.38.2021
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i pomieszczeń Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 1 oraz pomieszczeń Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65 30.06.2021 07.07.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 30.06.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 30.06.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 30.06.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz usług 30.06.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 30.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 09.07.2021
WRO-WA.2720.76.2021
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wydarzeń plenerowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa dolnośląskiego, na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 25.06.2021 02.07.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 25.06.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy 25.06.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 25.06.2021
Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego - wykaz usług 25.06.2021
Załącznik nr 4 b do Zapytania ofertowego - wykaz usług 25.06.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - wzór umowy wraz załącznikiem 25.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.07.2021
WRO-WA.2720.82.2021
Zapytanie ofertowe na zapewnienie czasu antenowego w stacjach radiowych na potrzeby relacji radiowej z wydarzenia plenerowego, które odbędzie się we Wrocławiu oraz promocji tego wydarzenia a także emisji spotów reklamowych dotyczących popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. 24.06.2021 09.07.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 24.06.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 24.06.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 24.06.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz usług 24.06.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy wraz załącznikiem 24.06.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia – Modyfikacja z dnia 01.07.2021r. 01.07.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Wzór umowy – Modyfikacja z dnia 01.07.2021r. 01.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.07.2021
WRO-WA.2720.71.2021
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie województwa dolnośląskiego, przy wykorzystaniu mediów prasowych i internetowych 02.06.2021 11.06.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia 02.06.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego _Formularz ofertowy 02.06.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Oświadczenie wykonawcy 02.06.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego_Wykaz usług 02.06.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy 02.06.2021
Załącznik nr 1 do umowy_Opis przedmiotu zamówienia 02.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.06.2021
WRO-WA.2720.67.2021
Zapytanie ofertowe na zapewnienie czasu antenowego w stacjach telewizji lokalnych w celu emisji spotów telewizyjnych dotyczących popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 01.06.2021 09.06.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego _Formularz ofertowy 01.06.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Oświadczenie wykonawcy 01.06.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego_Wykaz usług 01.06.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy 01.06.2021
Załącznik do umowy_Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.06.2021
WRO-WA.2720.42.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 sztuk termicznych pojemników obiadowych o pojemności 930 ml na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r. 10.05.2021 17.05.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy 10.05.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego- Formularz Cenowy 10.05.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 10.05.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 10.05.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy – skan w pdf 10.05.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2021
WRO-WA.2140.5.2021
Zapytanie ofertowe „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu” 05.05.2021 18.05.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wykaz osób 05.05.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia - kompetencje 05.05.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenia wykonawcy - uprawnienia 05.05.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz osób 05.05.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 05.05.2021
Załącznik nr 4 do umowy - karta gwarancyjna 05.05.2021
Załącznik nr 5 do umowy - protokół odbioru 05.05.2021
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna 05.05.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2021
WRO-WA.2720.49.2021
Zapytanie ofertowe na zapewnienie emisji spotów wideo na nośnikach LED lub LCD w wybranych lokalizacjach na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 23.04.2021 30.04.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 23.04.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 23.04.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 23.04.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz usług 23.04.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy wraz załącznikiem 23.04.2021
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 11.05.2021
WRO-WA.2720.37.2021
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa dolnośląskiego, na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 01.04.2021 08.04.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 01.04.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 01.04.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 01.04.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz usług 01.04.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy 01.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia 12.04.2021
Informacja o zamknięciu postępowania w części II zamówienia 12.04.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 19.10.2021 12:55
Sprawdź historię zmian
  1  2 
Do góry