Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych

Informacja o wyniku naboru nr 25/2021

Stanowisko: starszy statystyk
Komórka organizacyjna: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Status: nabór zakończono bez wyboru kandydata


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Martyna Skotnicka
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 09.12.2021 09:12
Sprawdź historię zmian
Do góry