Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
53/ST/PDS/POPC/PN/2019
Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00. 07.01.2020 12.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07.01.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 20.01.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.01.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.01.2020
SIWZ zmieniony w dniu 22-01-2020 (plik w formacie PDF) 22.01.2020
SIWZ zmieniony w dniu 22-01-2020 (plik w formacie DOC) 22.01.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 28.01.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 28-01-2020 28.01.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 28-01-2020 28.01.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.01.2020
Modyfikacja SIWZ III 29.01.2020
Informacja o wycofaniu odwołania 30.01.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 04.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 04.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 4-02-2020 (plik w formacie PDF) 04.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 4-02-2020 (plik w formacie DOC) 04.02.2020
Załącznik nr 7 do OPZ - Specyfikacja wymagań zmieniony w dniu 4-02-2020 04.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 4-02-2020 04.02.2020
Załącznik nr 1 do modyfikacji - Polityka Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej 04.02.2020
Załącznik nr 2 do modyfikacji - Moduł Integracji z Węzłem Krajowym 04.02.2020
Modyfikacja SIWZ V 06.02.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 6-02-2020 06.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 6-02-2020 06.02.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zmieniony w dniu 6-02-2020 06.02.2020
Informacja o wycofaniu odwołania 11.02.2020
Modyfikacja SIWZ VI 21.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 27-02-2020 (plik w formacie PDF) 27.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 27-02-2020 (plik w formacie DOC) 27.02.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 27-02-2020 27.02.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 27-02-2020 27.02.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) zmieniony w dniu 27-02-2020 27.02.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniony w dniu 27-02-2020 r 27.02.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K” – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacja wymagań – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załacznik nr 1 do Modyfikacji i wyjasnień - GUS-ABM Fizyczny model danych warstwa tabel płaskich NSP 27.02.2020
Załącznik nr 2 do Modyfikacji i wyjasnień ksiega identyfikacji wizualnej statystyki publicznej elementy graficzne 27.02.2020
Załącznik nr 3 do Modyfikacji i wyjasnień ksiega identyfikacji wizualnej statystyki publicznej logo Gus 27.02.2020
Załącznik nr 4 do Modyfikacji i wyjasnień ksiega identyfikacji wizualnej statystyki publicznej typografia 27.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 28.02.2020
Załącznik nr 1 do OPZ - Słownik pojęć - zmieniony w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy – zmieniony w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Załącznik nr 7 do OPZ - Specyfikacja wymagań- zmieniona w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert z 16-03-2020 godz. 10.00 na 20-03-2020 godz. 10.00 03.03.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.03.2020
SIWZ zmieniona w dniu 03-03-2020 (plik w formacie PDF) 03.03.2020
SIWZ zmieniona w dniu 03-03-2020 (plik w formacie DOC) 03.03.2020
Załącznik nr 7 do OPZ - Specyfikacja wymagań zmieniony w dniu 03-03-2020 03.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 04.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 09.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.03.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniony w dniu 10-03-2020 10.03.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 10-03-2020 10.03.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 16.03.2020
Modyfikacja SIWZ 17.03.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 17.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 02.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 30.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 08.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 08.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 8-05-2020 r. 08.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 8-05-2020 08.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 8-05-2020 r. 08.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 08-05-2020 (plik w formacie PDF) 08.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 08-05-2020 (plik w formacie DOC) 08.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 18.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 19.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 19-05-2020 (plik w formacie PDF) 19.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 19-05-2020 (plik w formacie DOC) 19.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 19-05-2020 19.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 20.05.2020
Modyfikacja SIWZ 21.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 21-05-2020 21.05.2020
Załącznik nr 1 do OPZ - Słownik pojęć - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno - Budżetowy DB)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno - Budżetowy DB)
Publikacja najnowszej informacji: 26.05.2020 14:12
Sprawdź historię zmian
Do góry