Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
11/ST/POPC/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 06.12.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.11.2018
Modyfikacja SIWZ 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie DOC) 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie PDF) 05.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego 05.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „KRZ” 05.11.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny dla postępowania 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 08.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 8-11-2018 r. 08.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 – zmieniony w dniu 8-11-2018r. 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 14.11.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ III 22.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 06.12.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 24.04.2019 08:12
Sprawdź historię zmian
Do góry