Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 5 maja 2021 r. do godziny 10:00. 01.03.2021 05.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.03.2021
Wyjaśnienia SWZ 03.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 15-03-2021 r. 15.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 15-03-2021 r. 15.03.2021
Wyjaśnienia SWZ II 23.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 31.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 31.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 31-03-2021 r. 31.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 31-03-2021 r. 31.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 02.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 12.04.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-2 (wzór) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 3.2 do SWZ – Formularz cenowy, FC-2 (wzór) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 6.2 do SWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ IV 21.04.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Wyjaśnienia SWZ III 28.04.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.05.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr II 09.06.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 24.06.2021 13:56
Sprawdź historię zmian
Do góry