Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Szprotawa oraz gmin ościennych)

16.03.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


ankieter/operator urządzeń elektronicznych
w Wydziale Badań Ankietowych

(ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań ankietowych, badań społecznych w gospodarstwach domowych, badań rolniczych w gospodarstwach rolnych, realizacja wywiadów w gospodarstwach za pomocą urządzeń elektronicznych (tablet) lub formularzy papierowych, wstępne opracowywanie zebranego materiału, komputerowa rejestracja formularzy.


Miejsce wykonywania pracy:

 • praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności:
 • miasto i gmina Szprotawa
 • gminy ościenne


System i rozkład czasu pracy:

 • praca w zadaniowym czasie pracy


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania  niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy - potwierdzone świadectwem pracy (warunek niezbędny przy aplikowaniu na stanowisko ankieter),
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • mobilność i dyspozycyjność.

wymagania  dodatkowe:

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • inicjatywa,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.


Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 30.09.2018 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

lub elektronicznie na adres:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 322 31 25


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 16.03.2018 09:41
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 10:49
Sprawdź historię zmian
Do góry