Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Gubin, gminy Brody Żarskie oraz gmin ościennych)

12.06.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
w Wydziale Badań Ankietowych

(ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań ankietowych, badań społecznych w gospodarstwach domowych, badań rolniczych w gospodarstwach rolnych, realizacja wywiadów w gospodarstwach za pomocą urządzeń elektronicznych (tablet) lub formularzy papierowych, wstępne opracowywanie zebranego materiału, komputerowa rejestracja formularzy.


Miejsce wykonywania pracy:

 • praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności:
 • miasto i gmina Gubin
 • gmina Brody Żarskie
 • gminy ościenne


System i rozkład czasu pracy:

 • praca w zadaniowym czasie pracy


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy - potwierdzone świadectwem pracy (warunek niezbędny przy aplikowaniu na stanowisko ankieter),
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • mobilność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • inicjatywa,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość

Oferta skierowana jest do osób w różnym wieku, również do emerytów.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 31.01.2019 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

lub elektronicznie na adres:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 322 31 25


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 12.06.2018 13:19
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 10:50
Sprawdź historię zmian
Do góry