Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

21.04.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku
poszukuje kandydatów na stanowisko


ANKIETER
w Wydziale Badań Ankietowych

 

Wymiar etatu: 1,0
Liczba stanowisk pracy: 1

 


Miejsce pracy: praca w terenie na obszarze woj. pomorskiego w szczególności powiatu bytowskiego i słupskiego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w zadaniowym czasie pracy.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • 2 lata pracy potwierdzone świadectwem pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office).

dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność i mobilność,
 • rzetelność i terminowość.


Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.


Termin składania dokumentów:  02-05-2017 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk


z dopiskiem oferta nr 05/NP/2017


Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Bytowie i w okolicach. CV i list motywacyjny należy podpisać własnoręcznym podpisem.

Nabór składa się z dwóch etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  58 76 83 150.

Proponowane wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa): 2052 zł + dodatek stażowy.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 21.04.2017
Publikacja informacji: 21.04.2017 16:02
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:23
Sprawdź historię zmian
Do góry